Jak se cítit dobře v digitálním prostředí?

Jistě není pochyb o tom, že technologie jsou v mnoha ohledech užitečné. Jsou motorem společenského pokroku, dokážou mnoho činností zrychlit, zjednodušit a zefektivnit. Odepřít jim nelze ani jejich užitečnost v současné pandemické době. Na technologie se ale nelze dívat pouze jako na spasitele, problematika technologií si zaslouží více než jen jednosměrnou optiku. Pandemická situace zavřela […]

Influenceři a internetové challenges

Pro Generaci Z jsou digitální technologie přirozenou součástí života už od jejich narození. Ve virtuálním prostředí na ně, tak jako i v reálném životě, číhá mnoho nástrah. Jedním z nich je ovlivňování prostřednictvím dalších uživatelů či různých digitálních jevů. Zejména mladší uživatelé se často nechají ovlivnit například reklamou anebo různými Youtube trendy a výzvami. Velkou roli v […]

Hlavní změny v RVP pro základní vzdělávání

Náplň školního kurikula závisí na některých strategických dokumentech. Do konce roku 2020 byla základem strategie vzdělávání tzv. Bílá kniha, na kterou byly navázány zákonem ukotvené Rámcové vzdělávací programy určené pro jednotlivé stupně vzdělávání: RVP pro předškolní vzdělávání RVP pro základní vzdělávání RVP pro gymnázia RVP pro střední odborné vzdělávání RVP pro základní umělecké vzdělávání RVP v […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek