Influenceři a internetové challenges: nebezpečí pro děti?

Pro Generaci Z jsou digitální technologie přirozenou součástí života už od jejich narození. Ve virtuálním prostředí na ně, tak jako i v reálném životě, číhá mnoho nástrah. Jedním z nich je ovlivňování prostřednictvím dalších uživatelů či různých digitálních jevů. Zejména mladší uživatelé se často nechají ovlivnit například reklamou anebo různými Youtube trendy a výzvami. Velkou roli v takovém ovlivňování hrají tzv. influenceři, kteří získali dle svého vlivu i souhrnné pojmenování.

Ať už si pod pojmem influencer představíme slavné televizní herce, zpěváky, modelky, sportovce anebo tvůrce z Youtube, Instagramu, TikToku a dalších sociálních sítí, vždy je zde společný prvek vlivu těchto lidí na své fanoušky. Jejich cílem je zaujmout a získat co největší počet followerů. Influenceři jsou novodobými vzory, určují trendy a ovlivňují své sledující. Důsledkem takového vlivu je často touha po určitém produktu, který influencer propaguje v rámci reklamy či spolupráce s nějakou značkou. Vliv ale může také vést k rizikovému chování. Pod vlivem některých příspěvků pak mohou sledovatelé dělat věci, které by je samotné nikdy nenapadly.

Řeč je o fenoménu tzv. internetových challenges. Výzva k určité činnosti se často šíří řetězově přes přesdílená videa nebo hashtagy na sociálních sítích. Uživatelé se účastní výzev buď proto, že je do nich někdo nominoval (označil je ve svém příspěvku) anebo jen proto, že se jim daná výzva zdá zajímavá — třeba právě proto, že se jí zúčastnil některý z influencerů.

Může jít o výzvy relativně neškodné — i my jsme se spolužáky na základní škole například házeli bonbony Mentos do Cocca Coly a kolovým nápojem tak zašpinili celou třídu. A určitému nebezpečí zranění jsme se tím jistě vystavili. Od roku 2015 je u generace Z oblíbená Kylie Jenner Lip Challenge. Člověk si při ní podtlakem ve sklenici zvětšuje rty. Ty pak mohou být oteklé až popraskané. U některých výzev ale hrozí daleko větší zdravotní problémy. Rozšířenou výzvou je Ice and salt challenge, při které si lidé na část těla přiloží led a sůl. Touto výzvou si lidé mohou velmi jednoduše popálit kůži. Výzvy mohou být až smrtelně nebezpečné, příkladem takové výzvy je Cinnamon Challenge spočívající v konzumaci samotné mleté skořice. U této výzvy může dojít k udušení.

Důležité je ale zmínit, že i tato mince má dvě strany a existují také zcela neškodné výzvy a výzvy s dobrým dopadem — například díky challenge #trashtag uklízeli lidé různá místa v přírodě a na sociální sítě umisťovali obrázky před úklidem a po něm. Některé výzvy mají za cíl např. informovat o vážných nemocech nebo například zvýšit dárcovství krve.  Smysluplné výzvy lze tedy jistě využít i při učení. Při dobře promyšleném zadání mohou představovat i gamifikační prvek ve vzdělávání. Vždy je ale potřeba vzít v úvahu problematické nezamýšlené důsledky.

 

Více k tématu:

  • Soupis dalších nebezpečných výzev lze najít např. na webu e-bezpečí.
  • Seriál oceněný cenou Emmy #Martyisdead ukazuje některé z konkrétních internetových výzev v kontextu s kyberšikanou

V článku píšu o fenoménu influencerů, jejich vlivu a problematice výzev, čili tzv. challanges.

Článek vyšel také na Medium.com

CITACE

BATELKOVÁ, Veronika. Influenceři a internetové challenges. Veronika Batelková – digitální portfolio [online]. 24.08.2021. Dostupné z: veronikabatelkova.cz/blog/challenges

O AUTORCE

Veronika Batelková, studentka technologií ve vzdělávání na oboru Informační studia a knihovnictví, lektorka mediální gramotnosti, předsedkyně spolku Zvol si info.

Zobrazit více

Napsat komentář

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek