Co umím? Portfoliová výuka u dětí, jak a proč s ní pracovat?

Neustálá proměna našeho světa si žádá také proměnu v oblasti vzdělávání. Trendem je dnes přiklánění se spíše ke kompetencím nežli ke konkrétně definovaným vědomostem potřebným k výkonu konkrétního zaměstnání. Rámcový vzdělávací program definuje kompetence jako „souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.“ Do oblasti kompetenčního učení, které je spíše prakticky orientované, patří nejen dovednosti získané ve škole, ale i kompetence získané praxí či například dobrovolnickou činností.

Kde a jak tyto kompetence zaznamenávat na jednom místě? Řešením mohou být digitální portfolia. Jedinec do svého portfolia umisťuje různé své výstupy v podobě článků, obrázků a dalších artefaktů a mapuje svůj progres. Může tak mít na jednom místě informace o znalostech a dovednostech, vést na něm například čtenářský deník nebo reflektovat nová zjištění. Tvorba portfolia tak může představovat i návyk pro celoživotní učení. S portfoliem je možné pracovat i ve formálním vzdělávání, může sloužit jako zajímavý didaktický nástroj. Žákovi napomáhá portfolio k efektivnímu učení. Může díky němu sledovat své pokroky a uvědomovat si edukační proces.(více o portfoliích)

V roce 2014 představil EDUin elektronickou aplikaci Co umím — nástroj na tvorbu portfolií. Aplikace je určena dětem od třetího do devátého ročníku základní školy a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií. Ti by na něm měli mapovat své úspěchy a dovednosti získané ve škole i mimo ni. Portfolio by mělo sloužit v sebereflexi nejen samotným dětem, ale je nápomocné i jejich rodičům a učitelům.

Pro dítě slouží jako místo pro záznam všech úspěšných a důležitých momentů v jeho životě. Klade důraz na silné stránky. Díky tvorbě portfolia si děti své dovednosti uvědomují a jsou motivované k dalším výkonům, protože jim portfolio přináší radost z jejich vlastního rozvoje. Co umím může být pro děti dobrou pomůckou v hledání sebe sama. Pro rodiče a učitele slouží jako podklad pro další rozvíjení dětí. Aplikace je ideálním nástrojem pro rozvoj klíčových kompetencí a ICT dovedností a nabízí komplexnější představu o dovednostech žáků.

Hlavním prvkem Co umím je sbírka důkazů. Jedná se různé záznamy prokazující dovednosti dítěte. Mohou mít například formu fotografií, zvukových nahrávek, videí, textů, prezentací… Speciální formou záznamu jsou digitální odznaky. Jedná se o digitální objekty, které může jedinec získat například za absolvování kurzu či prokázání některých kompetencí. Zjednodušeně řečeno jde o malé digitální „certifikáty“ nebo „osvědčení“, které obsahují obrázek a jsou přiřazené konkrétní osobě. Coumim.cz umožňuje nahrávat odznaky vytvořené na české platformě i digitální odznaky z jiných platforem fungujících na bázi open badges.

Dalšími prvky aplikace jsou například „mé plány“ umožňující nastavování vzdělávacích cílů, prostor pro sebehodnocení, výpis přečtených knih či sekce „Jak jsem na tom“, která poskytuje jednoduchou analýzu důkazů v podobě grafu. Důkazy lze totiž třídit do kategorií.

Existují i další nástroje přímo určené na tvorbu portfolia, velmi známým je například open source systém Mahara. V českém prostředí na systému funguje například učitelské Digifolio na portálu RVP.cz či nástroj Umim.to, který umožňuje tvorbu elektronického portfolia zájemců z řad veřejnosti. Pro tvorbu digitálního portfolia lze využít také jakékoliv nástroje určené pro tvorbu webových stránek, například Google SitesBehanceEvernoteCarbonmadeWeeblyWix, WordPressTumbrl či českou službu Webnode.

Více k tématu:

V článku vysvětluji fenomén digitálních portfolií a dále představuji konkrétní službu od EDUin Co umím, která koncept portfolií přizpůsobuje nejmladším uživatelům internetu.

Článek vyšel také na Medium.com

CITACE

BATELKOVÁ, Veronika. Co umím? Portfoliová výuka u dětí. Veronika Batelková – digitální portfolio [online]. 17.08.2021. Dostupné z: veronikabatelkova.cz/blog/co-umim

O AUTORCE

Veronika Batelková, studentka technologií ve vzdělávání na oboru Informační studia a knihovnictví, lektorka mediální gramotnosti, předsedkyně spolku Zvol si info.

Zobrazit více

Napsat komentář

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek