KISK – reflexe, zpověď, díky, sbohem a šáteček

Na KISK jsem na podzim 2020 nastupovala plná očekávání. Tušila jsem, že je to přesně to místo, kde mám teď být. Na KISK jsem se hlásila už po maturitě, tehdy ale v mém rozhodování nakonec zvítězilo studium žurnalistiky a politologie. A přece jsem si, byť s menší oklikou, cestu na KISK našla.

“Velmi se těším, až za dva roky nahlédnu na tento článek a budu mít odpověď na otázku, zda jsem vybrala magisterské studium správně.” (Proč jsem si vybrala studium na KISKu? 2020)

Pojďme se podívat, jak to dopadlo.

Zaostřeno na povinné předměty

Páteční výuka měla své kouzlo. Byla pro mě kotvící záležitostí, intelektuálním stimulem a někdy i dlouho se táhnoucí otravnou činností. Povinné předměty jsem nebrala na lehkou váhu. Jelikož mi chyběly některé základy z bakalářského stupně, tak mi přišly předměty docela obtížné. Nakonec jsem se ale ve většině z nich zvládla nějak zorientovat. Níže předměty řadím sestupně od nejpřínosnějších. Po kliknutí na název předmětu se objeví podrobnější reflexe.

Nejvíce přínosné

  1. Informační vědy – tento předmět mi pomohl pochopit, čím se vlastně náš obor zabývá. Díky znalostem z tohoto předmětu jsem chápala ostatní předměty a témata v kontextu. A snad i trochu dokázala lidem ve svém okolí vysvětlit, co studuji. Nejzajímavějším tématem pro mě byla politika technologií, dále pak například informatika, i-školy či socio-technické systémy.
  2. DISRI – celý designový přístup pro mě byl španělská vesnice, ale jakmile jsem (především díky samostudiu a také rozhovoru s člověkem z praxe) pochopila základy, tak už byl předmět jedna radost. Pochopila jsem smysl designového myšlení a seznámila se s jednotlivými kroky a metodami.
  3. Učící se společnost – předmět mi dal především některá vzdělávací témata do širšího kontextu a donutil mě nad nimi přemýšlet z více úhlů pohledu. Přínosné pro mě byly také články mých spolužáků, díky kterým jsem si rozšířila obzory v daných tématech. Toto byl můj nejoblíbenější předmět, v přínosnosti získal však až 3. místo, protože byl narozdíl od výše zmíněných nejméně challenging.

Středně přínosné

  1. Informační politika a management – v předmětu jsem se setkala se zcela novými tématy z oblasti pro mě neznámého podnikového managementu. V současné chvíli mi pro mě osobně tato témata nepřipadala tolik relevantní (zejména frameworky, data governance apod.), je ale docela pravděpodobné, že v budoucnu se mi tyto znalosti budou hodit. Zároveň jsem si prohloubila znalosti o tom, jak fungují v Česku některé procesy spojené s eGovernmentem a informační politikou, což pro mě narozdíl od samotného managementu bylo přínosné velmi.
  2. Literatura, knihovní procesy a trh – předmět mi dodal důležitý chybějící kontext z oblasti literatury a knihovnictví. Díky němu jsem pochopila literaturu v kontextu dalších kulturních průmyslů, zamyslela se nad některými filosofickými otázkami (jak můžeme vlastně určit hodnotu umění? Co je to estetično?), pochopila některé historické či sociologické souvislosti (vývoj autorství, změny v literárním a mocenském poli…) a zorientovala se v základních knihovnických procesech.
  3. Informační chování – Užitečnost tohoto předmětu vnímám především v otázkách vědecké metodologie. Na konkrétních příkladech jsem konečně více pochopila, jak fungují vědecké metody. Velmi obohacující pro mě byly také nejrůznější teorie informačního chování, zejména pak ty, které se týkaly kognitivních zkreslení. Zajímavé pro mě také bylo zamýšlet se nad různými (např. společenskými) fenomény, které práci s informacemi ovlivňují.

Spíše nepřínosné

  1. Angličtina pro informační studia a knihovnictví – Tento předmět mi přišel velmi zbytečný, protože jsme probírali angličtinu na úrovni základní, maximálně střední školy. Probírali jsme základní témata jako characteristics, food, nebo jak se píše dopis. Slíbená hodinová dotace nebyla dodržena (byla poloviční) a vyučující byla příliš benevolentní. Bohužel si nemyslím, že by mi kurz něco dal, kromě toho, že jsem se přinutila udělat si anglickou verzi portfolia (což ale nebyl vlastně ani zadaný úkol).
  2. Literatura, kultura a humanitní vědy – Studium literárních témat je na KISKu rozhodně relevantní, já se ale zaměřuji na jiná témata a ta literární jsou pro mě spíše vedlejší. I tak mě ale předmět v některých hlediscích obohatil. Zejména šlo o zajímavé rozšíření kulturního povědomí. Díky tvorbě digitální kolekce jsem si navíc vyzkoušela kurátorství a trochu jinou práci se zdroji. Předmět mě více donutil přemýšlet v souvislostech nad uměleckými díly, v mém případě zejména z politického (a částečně sociologického) pohledu a domnívám se, že jsem si na něm i procvičila kritické myšlení a chápání světa v širších souvislostech.
  3. Organizace znalostí – V tomto předmětu jsem byla velmi ztracená. Témata pro mě byla abstraktní a těžko uchopitelná. Možná mi chyběly základy z bakaláře, možná mi chybí praxe v paměťové instituci. Myslím, že jsem pochopila sémantické vztahy a připomněla si některé filosofické proudy, větší zájem o téma ve mně předmět ale bohužel nevyvolal.
  4. Literatura a kulturní areál – Po dvou literárních předmětech se mi tento zdál již nadbytečný. I zde jsem získala širší rozhled a nejspíš teď vnímám českou literaturu v širších souvislostech z pohledu areálových studií, nemyslím si ale, že bych uměla o tématu vést nějakou erudovanější diskusi.

EdTech, Design a to ostatní

Mým primárním cílem byly edtechové předměty. Vůbec nejlepším předmětem ze všech se pro mě staly Vzdělávací technologie. V nich jsem se v souvislostech dozvěděla o mnoha trendech v technologiích a jejich aplikaci do vzdělávání, vyzkoušela jsem si je v praxi při tvorbě, a navíc každé téma písemně reflektovala. Časově to bylo náročné, ale přínos stál za to. Škoda jen, že jsem tento předmět měla hned v prvním semestru a že nasadil ostatním předmětům laťku tak vysoko.

Z dalších edtechových předmětů stojí za zmínku blokovka Online vzdělávání, která mi pomohla do tématu přirozeně vklouznout, a Pedagogická psychologie a Design vzdělávacího procesu, díky kterým jsem se blíže seznámila s oblastí pedagogiky jako takovou. S edtechem jsem dále interagovala i v předmětech Informační gramotnost a Praxe a stáže

Blízká mi byla i designová profilace, v rámci níž jsem absolvovala Leadership, Digitální marketing a Service design workshop. I u designových předmětů jsem ale přemýšlela především v jejich aplikaci na vzdělávací oblast. Mimo to jsem byla 3x na Letní škole, 3x měla zapsaný Blok expertů, prošla kurzem Informace, dezinformace a informační etika. Z mimokiskových předmětů jsem se nechala obohatit předměty Kariérní start, Komunikace v konfliktních situacích a Sebezkušenostní kurz – a pracovala tak i na svém osobnostním rozvoji.

Diplomka

Příprava a psaní diplomové práce bylo náročnou a přínosnou studijní výzvou. Věci, které pro mě byly dříve nepředstavitelné (třeba postavit se před skupinu lidí v mém věku, tvářit se, že vím více než oni, a ještě u toho mluvit cizím jazykem), se staly skutečností a přiměly mě růst. Zjistila jsem, že věci, které vypadají jednoduše, vůbec jednoduché nejsou. A že ty, co se tváří nepřekonatelně, nakonec lze překonat.

Naučila jsem se spoustu věcí o sobě samé – třeba že se bojím dlouhodobých projektů a proto je důležité si je kouskovat. A taky že “počkalo to jeden týden, počká to i další, vždyť na to mám 4 semestry” je past. Diplomka mi také připomněla, že často zbytečně stresuju a plaším. Jako třeba když se objevil nápad, že bych mohla psát anglicky, a já se z toho začala nesmyslně hroutit, několik nocí nespala a celé dny si představovala, že kvůli tomu tu školu nikdy nemám šanci dokončit. Také jsem zjistila, že strach má velké oči – a to ve chvíli, kdy jsem se rozhodla, že teda do té angličtiny nakonec půjdu – a najednou jsem přišla na to, že to ani zdaleka není takové peklo, jak jsem si představovala. Dokonce jsem si to i začala užívat a bylo mi líto, že obhajovat musím v češtině.

“Možnosti tu sou”

KISK nabízí spoustu možností. Jsem ráda, že jsem mnoho z nich využila. Prezentovala jsem na KISKfóru (2x), na studentském barcampu Letní školy (taky 2x) a také jsem byla jako řečník pozvaná na NASIV. I když mám odprezentováno hodně, tak jsem stejně vždy byla nervózní. Všimla jsem si, že je mi z nervozity až špatně i v bezpečném prostředí, kdy na mě kouká jen pár spolužáků, o kterých vím, že mě nebudou soudit. A tehdy mi došlo, že to znamená, že se nervozity asi prostě nikdy nezbavím a budu ji muset akceptovat. A tak se s ní snažím skamarádit, byť je to docela masochistické.

Využila jsem i dalších možností. Ať už to byla kiskem zprostředkovaná účast na hackhatonu EduHack, třech letních školách, listopadovém studentském “bytovém semináři” v Křížovicích, či československé knihovnické exkurze.

Nejvíce si vážím příležitosti podílet se na výuce. 2 semestry jsem pod vedením Moniky Martonové a Kristýny Kalmárové pomáhala v Bloku expertů, což spočívalo především v psaní zpětných vazeb studentům, kontrole docházky a jednou i “moderaci” dotazové části přednášky. Katedra mi také umožnila v rámci diplomky nadesignovat můj vlastní kurz Disinformation pandemic a učit ho, což mě osobně velmi posunulo směrem, kterým bych se chtěla dále zaobírat.

Lidi <3

Ačkoliv jsem půlku studia byla zavřená doma za počítačem, i tak se mi podařilo navázat na KISKu krásné a hluboké vztahy. A když se řekne KISK, tak lidé jsou to první, co se mi vybaví. A jsou pro mě tak moc důležití, že ač je to možná sentimentální, tak bych následující odstavečky chtěla věnovat jim.

Nikdy nezapomenu na to, jak jsem přijela na letní školu, nikoho neznala a byla z toho mírně ve stresu. A jak jsem pak odjížděla a aspoň trochu znala všechny. Zde patří největší dík Šárce, Ondrovi, Jáchymovi a Ance, kteří mě od první chvíle vzali mezi sebe. Díky nim jsem se pak těšila na každou další kiskovou akci. Nerada bych dále opomněla Majdu, Honzu, Martina, Danču, Simču, Diu, Šárku a další inspirativní spolužáky, kteří mi mnohokrát vykouzlili úsměv na tváři a probudili můj zájem o nejrůznější témata.

To nejspeciálnější díky pak patří Lee. To ona mě tehdy ponoukla k tomu, abych šla studovat KISK. A o rok později se na něj přihlásila taky a tím se po letech zase intenzivněji vrátila do mého života. Díky Leo za všechna tvá moudrá slova, za naslouchání a nekonečnou laskavost a zajímavé pohledy na design, filosofii a vědu.

KISK je také plný báječných vyučujících, vážím si jejich přátelského přístupu a touhy předávat své myšlenky dál a inspirovat. Nejvíce jsem během svého studia interagovala s Michalem Černým, který pro mě byl velkou inspirací už předtím, než jsem na KISK přišla. Děkuji za všechny podněty, intelektuální stimuly a podporu při psaní diplomové práce.

Ne všechno se povedlo

Faily samozřejmě byly. Ačkoliv jsem si velmi přála vyjet na Erasmus, nakonec se mi to bohužel nepodařilo. A ve čtvrtém semestru jsem si ze svého osobního života udělala horskou dráhu, kvůli čemuž jsem se poté nemohla naplno věnovat soustředěné práci – konkrétně KISKovému projektu přípravy nového distančního studijního oboru. A ze stejného důvodu jsem i odložila psaní diplomky a prodloužila o jeden semestr. To poslední mi ale tolik nevadí, klidně bych tu totiž ještě zůstala o něco déle :)))

Shrnuto, podtrženo

Tak jaký je tedy finální verdikt? Má očekávání byla určitě naplněna. Vydala jsem se edtechovým směrem, zároveň se nechala obohatit dalšími zdánlivými mimoběžkami. Během svého studia na KISKu jsem několikrát zalitovala, že jsem sem nešla už na bakalářské studium. Obzvláště ve chvílích, kdy jsem si nestíhala zapsat/prožít vše, co mě zajímalo. Jsem ráda, že jsem na KISK šla. Dala bych si ho nejradši ještě jednou.

V tomto článku reflektuju své magisterské studium na Katedře informačních věd a knihovnictví. Vysvětluji, s čím jsem na KISK přecházela, co mi daly jednotlivé předměty, jak jsem využila příležitosti, které KISK nabízí, koho jsem potkala, jakou jsem psala diplomovou práci, co se povedlo i co se nepovedlo. 

OBSAH ČLÁNKU

Kliknutím přejdete na danou sekci:

1) Povinné předměty

2) Nepovinné předměty

3) Diplomová práce

4) Další aktivita na kisku

5) Sociální rozměr

6) Faily

7) Shrnutí

KDO JSEM?

Veronika Batelková, studentka nMgr KISKu, zajímá mě hlavně edTechová profilace. Mimo studium jsem lektorka mediální gramotnosti a předsedkyně spolku Zvol si info.

Zobrazit více o mně

KONTAKT

DALŠÍ REFLEXE

Celé své studium přehledně shrnuji na stránce KISK. Samostatně také reflektuji

Napsat komentář

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek