ISKM11: Literatura a kulturní areál

Literatura a kulturní areál, třetí předmět literární větve povinných předmětů na KISKu byl formou velmi podobný předcházejícímu předmětu Literatura, kultura a humanitní vědy, narozdíl od něj se však na literaturu nedíval dle tematických celků, ale dle celků geografických. 

Na základě přečtených textů a zejména pak tematických digitálních kolekcí zpracovávaných studenty jsme se v hodinách soustředili na jednotlivé kulturní areály, jejich specifika a také jejich vliv na český kulturní areál. 

Franz Kafka - od počátků po současnost

V digitální kolekci, kterou jsme zpracovávali s kolegy Lucií Pavelkovou a Jiřím Pokorným, jsme se zaměřili na vybrané momenty Franze Kafky v českém kulturním areálu a především jeho proměňující recepci. I přesto, že je v současné době Kafka známý po celém světě, tak za svého života příliš známý nebyl. Poté se jeho přijetí různě proměňovalo. 

Odborný zájem o Kafku začal růst až ve 20. letech 20. století, kdy jeho dílo začalo být překládáno do českého jazyka. Ve 30. letech se zájem posouval i do dalších lokalit po celém světě, na našem území se o Kafku zajímali hlavně surrealisté. Zájem poté různě opadal a znovu rostl v závislosti na historických událostech, jako byla druhá světová válka či komunistický převrat. Tyto různé peripetie jsme v kolekci sledovali a vybrané momenty prezentovali pomocí rozličných digitálních artefaktů. 

Kolekci jsme rozdělili do třech částí – Franz Kafka neznámý, Kafkovská konference v Liblini a dnešní adaptace díla Proměna. Hotové dílo jsme umístili na studentské portfolio Lucie Pavelkové. Níže si můžete pomocí šipek proklikat ukázku, kliknutím na obrázek se dostanete přímo do kolekce.

Reflexe

V první řadě jsem si v tomto předmětu zopakovala některé znalosti ze střední školy. Dozvěděla jsem se zajímavé informace o tom, jak se různé kulturní areály v historii vzájemně ovlivnily. Literaturu nyní vnímám lehce jinou optikou, představuje pro mě nyní síť všemožných vztahů a vlivů.

Po absolvování předmětu můžu občas z rukávu vytáhnout nějaké zajímavosti, např. to, že první povídky z Dekameronu přeložil do češtiny syn Jiřího z Poděbrad, který se poté sám pokusil podobnou povídku napsat, leč se mu příliš nepovedla. Anebo to, že u nás nenajdeme dílo, které by do větší míry dokázalo přinést totéž, co např. Henrik Ibsen anebo Alexandr Sergejevič Puškin. Stejně tak jako že nikde na světě není takový Karel Hynek Mácha, jako je ten náš. Jestli mi ale tyto znalosti k něčemu v budoucím životě budou, nedokážu moc dobře odhadnout. Spíše si myslím, že ne, jelikož je brzy zapomenu. 

V předchozím semestru jsem vyzdvihovala alespoň tvorbu digitální kolekce jakožto vyzkoušení si kurátorské práce. V tomto předmětu se kolekce tvořila také, kromě samotného prozkoumání konkrétního tématu Franze Kafky mi však nové dovednosti už takto (poměrně náročná) aktivita nepřinesla. V kontextu ostatního učiva z literární větve KISKu se mi tento předmět zdál poměrně nadbytečný.

Hodnocení předmětu

V tomto článku reflektuju předmět Literatura a kulturní areál, ve kterém jsme probírali různé geografické areály a vliv jejich literatur na český kulturní areál. V rámci předmětu jsem vypracovala kolekci o Franzu Kafkovi. 

KDO JSEM?

Veronika Batelková, studentka nMgr KISKu, zajímá mě hlavně edTechová profilace. Mimo studium jsem lektorka mediální gramotnosti a předsedkyně spolku Zvol si info.

Zobrazit více o mně

KONTAKT

DALŠÍ PŘEDMĚTY

Odkazy níže vedou na články s podrobnou reflexí předmětů zapsaných v 3. semestru

Celé své studium shrnuji na stránce KISK. Samostatně také reflektuji 1. semestr a 2. semestr.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek