ISKM10: Informační chování

Informační chování byl povinný předmět, který z mého pohledu z velké části syntetizoval znalosti z předmětů Informační vědy a Design informačních služeb, rozhraní a interakcí. Zároveň představil mnoho metodologických postupů na konkrétním příkladu při výzkumu informačního chování. Předmět tak pro mě také suploval základy metodologie v informačních vědách.

Předmět pro mě nebyl nejjednodušší, v některých tématech, zejména těch teoretických, jsem zpočátku tápala. Velmi nápomocná mi byla kniha Nigela Forda Introduction to Information Behaviour, kde je vše vysvětleno jednoduše. Přibližně třetina až polovina kurzu se navíc o informace z této knihy dost opírala. 

Studiem jsem získala nejen teoretické základy o paradigmatech a modelech informačního chování, ale také si vyzkoušela návrh výzkumu v této oblasti. V rámci předmětu jsem se také více seznámila s různými psychologickými teoriemi, zejména s kognitivními biasy. O jednom z nich – konfirmačním zkreslením – jsem napsala článek.

Dalším výstupem z předmětu byl skupinový úkol, ve kterém jsme měli navrhnout výzkum. Rozhodli jsme se zkoumat vliv předmětu KPI na efektivitu vyhledávání zdrojů. Tento vliv jsme chtěli zjišťovat u studentů 1. ročníku FF a měřit jej pomocí pretestu a posttestu. CELÝ NÁVRH VÝZKUMU JE K PŘEČTENÍ POD TÍMTO ODKAZEM.

Hodnocení předmětu

Díky veřejným seminárním pracím jsem se dozvěděla o mnoho zajímavých teoriích a získala tak širší obrázek o tom, co vše může ovlivnit naše informační chování. Oceňuji také, že se na přednáškách objevovali lidé z praxe, kteří nám přednášeli o konkrétním vyžití různých inovativních metod výzkumu. 

V tomto článku reflektuju předmět Informační chování. Předmět dobře promíchal teorii a praxi. Výstupem z něj byla seminární práce o konfirmačním zkreslení a návrh výzkumu v oblasti informačního chování.

KDO JSEM?

Veronika Batelková, studentka nMgr KISKu, zajímá mě hlavně edTechová profilace. Mimo studium jsem lektorka mediální gramotnosti a předsedkyně spolku Zvol si info.

Zobrazit více o mně

KONTAKT

DALŠÍ PŘEDMĚTY

Celé své studium shrnuji pod odkazem KISK.

1. semestr refletuji zde.

Odkazy níže vedou na články s podrobnou reflexí předmětů zapsaných v 2. semestru

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek