ISKM08 Seminář k diplomové práci II

Předmět Seminář k diplomové práci II: Struktura projektu se výrazně lišil od diplomového semináře z minulého semestru. Tentokrát již nešlo o společnou prohlídku možných témat a výzkumných směrů jednotlivých vyučujících, ale o individuální práci každého z nás. 

Cílem předmětu bylo napsat projekt, ve kterém jsme téma blíže specifikovali, pracovali v něm s odbornou literaturou a prokázali určité povědomí o zvoleném tématu. 

Předmětu jsem tentokrát věnovala více času než minulý semestr. Zúžit a přesně definovat mé téma byla docela fuška, protože mě toho zajímá více a jsem nerozhodná. Nakonec se to ale podařilo. Tématem mé práce je Tvorba kurzu mediální gramotnosti pro výměnné studenty MUNI. Povedlo se mi tak navázat na výstup z minulého semináře, ve kterém jsem obecně psala o mediální gramotnosti.

Získanou teorii aplikuji při tvorbě univerzitního kurzu, který budu vyučovat v podzimním semestru 2021. V kurzu budu nejen zvyšovat mediální gramotnost, ale také zapojovat inovativní výukové metody pro rozvoj kompetencí potřebných ve 21. století. Těmito kompetencemi jsou například komunikační a prezentační dovednosti, týmová práce, kreativní a kritické myšlení, řešení problémů a další.

Diplomovou práci z oblasti Technologie ve vzdělávání (a zároveň s nádechem designové profilace) mi povede školitel RNDr. Michal Černý

Na napsání práce mám sice docela dost času, praktickou část ale musím tvořit už teď, jelikož od září bude probíhat její pilotáž na studentech. V průběhu léta mě tedy ještě čeká velké množství práce. 

V tomto článku reflektuju druhý seminář k diplomové práci. V rámci v své práce vytvořím kurz pro výměnné studenty o mediální gramotnosti.

KDO JSEM?

Veronika Batelková

Veronika Batelková, studentka nMgr KISKu, zajímá mě hlavně edTechová profilace. Mimo studium jsem lektorka mediální gramotnosti a předsedkyně spolku Zvol si info.

Zobrazit více o mně

KONTAKT

DALŠÍ PŘEDMĚTY

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek