ISKM07: Literatura, kultura a humanitní vědy

Předmět Literatura, kultura a humanitní vědy je předmětem literární větve KISKu, která mi je ze všech profilací nejméně blízká. Předmět tak pro mě byl zpočátku výzvou naučit se něco nového a najít v sobě nadšení pro téma, ke kterému bych sama od sebe zřejmě nepřičichla. 

V průběhu semestru jsme se zastavili u šesti oborů – Dětská literatura, česká tradice, sociologie, filosofie, náboženství a historie. Blíže jsem pak interagovala se třemi z nich:

Literatura a historie - digitální kolekce

Pro naši digitální kolekci jsem si ve skupince zvolili téma z celku literatura a česká historie, konkrétně spisovatele Vlastimila Vondrušku, který je jedním z nejčtenějších spisovatelů, zároveň je však poměrně kontroverzní osobou. V digitální kolekci jsem se věnovala zejména jeho kritice.

Díky tvorbě digitální kolekce jsem si vyzkoušela v praxi kurátorskou činnost, která je nezbytnou součástí práce většiny informačních pracovníků. V celé práci jsem pociťovala i didaktický aspekt.

CELÁ KOLEKCE JE K DISPOZICI POD TÍMTO ODKAZEM. 

Literatura a sociologie - esej

Pro svou esej jsem si vybrala téma mocenského pole v poli literárním od sociologa Pierra Bourdieu. Esej částečně souvisí i s výže zmíněnou digitální kolekcí, neboť se mimo jiné týká průniků politiky do umění, což lze propojit právě s příkladem kontroverznosti Vlastimila Vondrušky.

ESEJ JE K PŘEČTENÍ POD TÍMTO ODKAZEM

Literatura a dětský aspekt - rozprava

Ke zkoušce jsem si vybrala fenomén outsiderství. Ten popisuje Milena Šubrtová v knize Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století. Její kapitola se věnuje proměně outsiderství v dřívějších dílech a v dílech dnešních. Celou problematiku jsem ilustrovala na příkladu díla Fimfárum od Jana Wericha. Většina zobrazených postav totiž jsou outsidery, ačkoliv takovými netypickými – mezi hlavní postavy se řadí například alkoholik, lakomá žena, vrah, gambler a další. Podobně jako Oliver Twist, který je zlodějíček, ale i přesto si drží svou integritu, tak ani Werichovy postavy nejsou zdaleka dokonalé, mají své chyby, ale zároveň je poznat, že uznávají určité hodnoty. 

Během zkoušky jsem aplikovala jednotlivé charakteristiky outsiderů na postavy z Fimfára – například motiv statičnosti, kdy samotná postava příliš nejedná a děj se sám odehrává okolo ní. Velmi často je v různých dílech outsider zbaven přirozeného prostředí rodiny a postaven do makrosociálního tlaku. Nechybí ani postupná proměna z opovrhované bytosti na bytost uznávanou. 

Hodnocení předmětu

Přednášky pro mě nebyly přínosné, v mnoha z nich jsem nechápala propojení s cíli předmětu. Samotná zkouška neodrážela obsah přednášek, ale spíše povinnou literaturu. Požadavků ke zkoušce bylo mnohem více, než u ostatních předmětů, cením si ale toho, že jsem si na část zkoušky mohla sama vybrat okruhy, témata a knihy. Nejvíce jsem se naučila při tvorbě digitální kolekce a samostatné práce ve zkouškovém, u které jsem ale neviděla dostatečné provázání s předmětem jako takovým. Byla to spíše taková mozaika, jejíž jednotlivé části byly zajímavé, dohromady mi to však příliš smysl nedávalo.

V tomto článku reflektuju předmět Literatura, kultura a humanitní vědy. Probrali jsme v něm různé humanitní vědy interagující s literaturou a vyzkoušeli si tvorbu digitální kolekce.

KDO JSEM?

Veronika Batelková, studentka nMgr KISKu, zajímá mě hlavně edTechová profilace. Mimo studium jsem lektorka mediální gramotnosti a předsedkyně spolku Zvol si info.

Zobrazit více o mně

KONTAKT

DALŠÍ PŘEDMĚTY

Celé své studium shrnuji pod odkazem KISK.

1. semestr refletuji zde.

Odkazy níže vedou na články s podrobnou reflexí předmětů zapsaných v 2. semestru

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek