ISKM06: Učící se společnost

Učící se společnost je jádrovým předmětem edTechové profilace KISKu, pro mě zároveň představoval nejdůležitější předmět za celé studium – a to nejen proto, že jsem jej potřebovala do profilace a k pedagogickému minimu, ale hlavně proto, že jsem díky němu začala mnoho témat, která mě dlouhodobě zajímají, vnímat v hlubším kontextu. 

Nevynechala jsem jedinou přednášku a vždy jsem výkladu, i přes možnosti multitaskingu, který nabízí distanční výuka, věnovala stoprocentní pozornost. Velmi mi v tom pomohla zapnutá kamera. Při přednáškách jsem si dělala poznámky a snažila se výklad propojovat s dalšími informacemi, které již znám, nebo které zazněly na dalších přednáškách. Snažila jsem se také zapojovat do diskusí na konci hodin. 

Na jednotlivá témata přednášek se bylo potřeba dopředu připravit a sepsat článek na školní Medium. Vybírala jsem si témata, která mi byla sice částečně blízká, ale nerozuměla jsem jim tak, jak bych chtěla. Díky těmto přípravám jsem se tedy hodně naučila. Zároveň mě velmi posunulo čtení článků mých spolužáků. Získávala jsem tak odlišné úhly pohledu a rozšiřovala si obzory. I z těchto příprav jsem si někdy psala poznámky a konfrontovala je poté s tím, co na přednáškách zaznělo. 

Moje články

CLUBHOUSE A KOMUNITNÍ UČENÍ
Co může nová sociální síť, která je založena na zvuku a komunitním přístupu, přinést v oblasti vzdělávání?

DIGITÁLNÍ MINIMALISMUS

Jsme stále více obklopeni digitálním světem. Jak používat technologie záměrně a s pozitivními účinky?

HLAVNÍ ZMĚNY V RVP

V RVP pro základní vzdělávání se udály změny. Které to jsou a co na to říká kritika?

KRITICKÉ MYŠLENÍ = DOVEDNOST PRO 21. STOL.
Pro život v 21. století je potřeba osvojit si různé kompetence, mezi nimi také kritické myšlení. Co to je?

CO UMÍM? PORTFOLIOVÁ VÝUKA U DĚTÍ

Digitální portfolia jsou zajímavým nástrojem pro vzdělávání. Lze je využít různými způsoby a to na různých úrovních vzdělávání. Jak je lze využít ve výuce těch nejmenších?

INFLUENCEŘI A INTERNETOVÉ CHALLENGES

Na internetu se šíří výzvy. Některé mají pozitivní dopad, jiné mohou být i životu nebezpečné. Jaké to jsou?

Esej

Jedno z témat článků mě natolik zaujalo, že jsem se jej rozhodla prohloubit v závěrečné eseji. Ta pojednávala o digitálním wellbeingu a digitálním minimalismu. Delší texty jsou pro mě obecně oříškem, často mám problém se strukturou a udržením jednotné linky. A tato esej nebyla výjimkou. Vím tedy, že je ještě potřeba na tomto typu úkolu více zapracovat. I tak jsem ale s výslednou prací nakonec spokojená, protože jsem se o tématu hodně dozvěděla a mohu tak sama některé z těchto konceptů využívat ve svém životě.

Hodnocení předmětu

Na předmětu si cením hlavně toho, že si každý student může jednotlivá témata „ohnout“ podle toho, co ho zajímá. Každý má tak možnost rozvinout se v něčem jiném. O individualizovaném přístupu svědčí také otevřený sylabus na začátku semestru. 

V tomto článku reflektuju předmět Učící se společnost. K jednotlivým edtechovým tématům mi dodal širší kontext. Do předmětu jsem napsala šest kratších článků a závěrečnou esej na téma digitálního minimalismu.

OBSAH

Kliknutím přejdete na danou sekci:

KDO JSEM?

Veronika Batelková, studentka nMgr KISKu, zajímá mě hlavně edTechová profilace. Mimo studium jsem lektorka mediální gramotnosti a předsedkyně spolku Zvol si info.

Zobrazit více o mně

KONTAKT

DALŠÍ PŘEDMĚTY

Celé své studium shrnuji pod odkazem KISK.

1. semestr refletuji zde.

Odkazy níže vedou na články s podrobnou reflexí předmětů zapsaných v 2. semestru

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek