ISKM05: Informační politika a management

Informační management chápu jako efektivní práci s informacemi. Dělání si pořádku v informacích a využívání je k dosahování určitých cílů. V předmětu ISKM05 jsme se zabývali užším pohledem, kdy je IM vnímán jako součást podnikového managementu. Informační politika pak dává z mého pohledu IM vyšší rozměr. Je to soubor principů, pravidel, zákonů a strategií, které jsou nezbytné pro lepší fungování v informační společnosti. Informační politika pomáhá nastavovat různé procesy, které mohou vést např. ke zlepšení kvality života občanů, a to zejména pomocí IT.

Předmět Informační management a politika v sobě pojil právě tyto dvě části. Ta první, která se týkala informačního managementu, mi byla méně blízká než část věnující se informační politice.

Témata informačního managementu

Základním východiskem v přemýšlení o tématech informačního managementu pro mě bylo téma digitální transformace a o role IT v ní. Věděla jsem, že ajťáci jsou pro firmy důležití, netušila jsem však, jak moc se mění jejich role a význam. Co jsem naopak věděla z jiných předmětů, je fakt, že se dnes do popředí spíše dostávají schopnosti než znalosti (např. v podobě ovládání konkrétních technologií). Mnohem důležitější, a to nejen u IT pracovníků, jsou soft skills. Téma se tak propojilo s dalšími vědomostmi, které mám o informační společnosti, zejména díky předmětům Vzdělávací technologie a Učící se společnost

Z písmenkové polévky plné různých norem a standardů používaných ve firmách mi šla trochu hlava kolem. Sice si už z hlavy nevybavím žádné jiné frameworky a normy kromě ITIL 4 a ISO 9000, ani už nedokážu říct, kolik kompetencí je vymezeno v kompetenčním rámci pro IT pracovníky, chápu ale, proč je pro organizace důležité z podobných dokumentů vycházet. 

V souvislosti s frameworky jsme se bavili například o informační bezpečnosti a o datech a jejich řízení. Toto téma mi bylo nejvzdálenější. Téma se mi naštěstí částečně propojilo s vědomostmi z předmětu Informační vědy, ze kterého už vím, jaké nástrahy a příležitosti s sebou nesou BIG DATA například ve vědě. Díky tomu jsem si dokázala problematiku lépe představit i v prostředí firmy. Přesto si nejsem jistá, zda rozumím dobře tomu, jakým způsobem data vlastně ve firmách krotit. 

Témata informační politiky

Témata informační politiky pro mě v tomto předmětu byla atraktivnější zřejmě proto, že jsem si probíranou látku dokázala lépe představit v praxi. Nejvíce mě zaujalo téma svobodného přístupu k informacím, a to v podání mého oblíbeného novináře Jana Cibulky. Téma mi je přirozeně blízké, jelikož jsem bývalou studentskou žurnalistiky. A musím s politováním přiznat, že nám za celého bakaláře nikdo na katedře zákon 106 takto skvěle nevysvětlit. Přednáška mi navíc kromě obecných znalostí změnila i pohled na kauzu Daniela Landy a zatížení KHS. 

Přínosné pro mě byly i hodiny týkající se eGovernmentu. Před kurzem jsem si myslela, že je na tom Česká republika dost špatně, předmět mi ale ukázal, že to možná zas až tak černé není. Světlými příklady povedeného eGovernmentu u nás jsou třeba aplikace Moje VZP či Tečka. I tak mě ale stále rozčiluje, že některé věci zkrátka nefungují a že si v 21. století mnoho institucí stále nedokáže sdílet některá data. 

Díky probíraným tématům jsem si dala také za úkol si v dohledné době založit datovou schránku. Spatřuji v ní do budoucna mnoho výhod. 

Shrnuto, podtrženo

Díky předmětu jsem zabrousila do témat, která mi byla dříve spíše cizí. Nerozumím datům ani byznysu, proto pro mě některá témata informačního managementu byla obtížně představitelná v praxi. Dozvěděla jsem se proto spoustu nových věcí. Téma informační politiky mi bylo bližší, i tam jsem se toho ale naučila hodně. Zároveň jsem kromě nových znalostí také změnila některé své postoje a začala jednotlivá témata vnímat v širším kontextu. 

Hodnocení předmětu

Všechny požadavky byly od začátku jasně sděleny. Všechna témata byla dobře vysvětlena, vždy byly uváděny i příklady z praxe. Praxi do předmětu přinášeli i zajímaví pozvaní hosté, z jejichž výkladu bylo patrné, že jsou na dané téma odborníky. Frontální výuka byla doplňována aktivizačními prvky, hlavně v podobě diskuse. Moc se mi líbilo, že jsme často museli přijít na některé věci sami a až poté dostali odpovědi v podobě různých definic. Bylo pak jednodušší definicím porozumět. Moc děkuju za tento předmět!

V tomto článku reflektuju předmět Informační management a politika, ve kterém jsem se setkala se zcela novými tématy z oblasti  pro mě neznámého podnikového managementu, a zároveň si např. prohloubila znalosti o tom, jak fungují v Česku některé procesy spojené s eGovernmentem.

KDO JSEM?

Veronika Batelková, studentka nMgr KISKu, zajímá mě hlavně edTechová profilace. Mimo studium jsem lektorka mediální gramotnosti a předsedkyně spolku Zvol si info.

Zobrazit více o mně

KONTAKT

DALŠÍ PŘEDMĚTY

Odkazy níže vedou na články s podrobnou reflexí předmětů zapsaných v 3. semestru

Celé své studium shrnuji na stránce KISK. Samostatně také reflektuji 1. semestr a 2. semestr.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek