Konfirmační zkreslení a jeho vliv na informační chování

Proces lidského myšlení může být modifikován a ovlivňován různými odchylkami či zkresleními. Systematické a opakované chyby v každodenních mentálních procesech jsou známé jako kognitivní zkratky, zkreslení, biasy. Způsobují chybný závěr o zpracovávaných informacích a vedou tak mimo jiné k řadě chybám v rozhodování či argumentaci.[1] Příčin jejich vzniku je více a souvisí již se způsoby … Pokračování textu Konfirmační zkreslení a jeho vliv na informační chování